Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ:

6.040106 "ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ"

№ п/п

Дисципліна

Обсяг дисципліни (час на засвоєння)

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1. Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

1

Історія України

108

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

108

3

Іноземна мова

180

4

Історія української культури

72

5

Філософія

108

1.2. Цикл природничо-наукової підготовки

6

Вища математика

216

7

Інформатика і системологія

108

8

Гідрологія

108

9

Фізика

108

10

Хімія з основами біогеохімії (розділ Хімія)

144

11

Хімія з основами біогеохімії (розділ "Основи біогеохімії)

126

12

Біологія

252

13

Ґрунтознавство

108

14

Курсова робота з ґрунтознавства

18

15

Загальна екологія та неоекологія

324

16

Метеорологія і кліматологія

108

17

Геологія з основами геоморфології

108

1.3. Цикл професійно-практичної підготовки

18

Безпека життєдіяльності

54

19

Вступ до фаху

108

20

Загально-екологічна навчальна практика

216

21

Техноекологія

108

22

Екологічна безпека

162

23

Ландшафтно-екологічна навчальна практика

216

24

Моделювання та прогнозування стану довкілля

270

25

Курсова робота з моделювання та прогнозування стану довкілля

18

26

Економіка природокористування

108

27

Ландшафтна екологія

108

28

Організація управління в екологічній діяльності

108

29

Екологічна експертиза

108

30

Екологія міських систем

216

31

Моніторинг довкілля

270

32

Виробнича практика

216

33

Основи охорони праці

90

34

Екологія людини

126

35

Заповідна справа

126

36

Нормування антропогенного навантаження на природне середовище

162

37

Екологічне право

108

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.1. Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

38

Фізичне виховання

324

2.2 Цикл підготовки за вибором ВНЗ

2.2.1 Цикл природничо-наукової підготовки

39

Основи екологічної токсикології

144

40

Радіобіологія

162

41

Біоіндикація

216

42

Курсова робота з біоіндикації

18

43

Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація

108

44

Соціальна екологія

108

45

Біометрія

216

2.2.2 Цикл професійно-практичної підготовки

46

Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища

144

47

Основи гірничого виробництва

108

48

Очистка газопилових викидів

216

49

Очистка та знезараження стічних вод

216

50

Міське комунальне господарство

108

51

Утилізація і рекуперація відходів

108

52

Радіоекологія

144

53

Рекультивація земель

108

54

Геоінформаційні технології в екології

162

2.3 Цикл підготовки за вибором студента

2.3.1 Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

55

Дисципліна вільного вибору №1

72

56

Дисципліна вільного вибору №2

72

57

Дисципліна вільного вибору №3

72

58

Дисципліна вільного вибору №4

72

2.3.2 Цикл професійно-практичної підготовки

59

Рекреаційні ландшафти (Ландшафтна архітектура, Рекреаційні ресурси і курортологія)

108

60

Екологія та здоров'я людини (Фактори екологічного ризику, Екологічні проблеми медицини)

108

61

Охорона земної поверхні та надр (Охорона надр. Охорона земної поверхні)

108

62

Екологічні проблеми енергетики

108

63

Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин

108

64

Технологія відкритої розробки родовищ корисних копалин

108

65

Екологічна паспортизація територій і підприємств

108

66

Природоохоронне інспектування

108

Військова підготовка

864

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

7.04010601 "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

№ п/п

Дисципліна

Обсяг дисципліни (час на засвоєння)

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1. Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

1

Економіка галузі

36

2

Інтелектуальна власність

36

3

Менеджмент

108

4

Цивільний захист

36

1.2. Цикл професійно-практичної підготовки

5

Охорона праці в галузі

36

6

Екологічні проблеми природокористування

198

7

Екологічна безпека ґрунтів в гірничодобувних районах

180

8

Виробнича практика

162

9

Переддипломна практика

108

10

Екологічний аудит

180

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.1 Цикл професійно-практичної підготовки за вибором ВНЗ

11

Екологічна та техногенна безпека

252

12

Курсова робота з екологічної та техногенної безпеки

18

13

Біотехнології в екології

162

14

Професійні функції та задачі спеціалістів

108

2.2 Цикл професійно-практичної підготовки за вибором студента

15

Основи наукових досліджень

108

16

Моделювання екосистем та процесів

108

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ:

8.04010601 "ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА"

№ п/п

Дисципліна

Обсяг дисципліни (час на засвоєння)

1. НОРМАТИВНА ЧАСТИНА

1.1. Цикл гуманітарної та соціальної підготовки

1

Економіка галузі

36

2

Інтелектуальна власність

36

3

Філософські проблеми наукових досліджень

108

4

Цивільний захист

36

1.2. Цикл професійно-практичної підготовки

5

Охорона праці в галузі

36

6

Вища освіта і Болонський процес

18

7

Математичне моделювання систем

108

8

Методологія наукових досліджень

108

9

Педагогіка вищої школи

108

10

Екологічна безпека ґрунтів в гірничодобувних районах

180

11

Науково-виробнича практика

162

12

Науково-практична підготовка

108

13

Стратегія сталого розвитку

36

2. ВИБІРКОВА ЧАСТИНА

2.1 Цикл професійно-практичної підготовки за вибором ВНЗ

14

Екологічна та техногенна безпека

252

15

Курсова робота з екологічної та техногенної безпеки

18

16

Біотехнології в екології

162

17

Професійні функції та задачі магістрів

108

2.2 Цикл професійно-практичної підготовки за вибором студента

18

Цитогенетичний моніторинг довкілля

108

19

Іноземна мова (для академічних цілей)

108

 
© 2006-2019 Інформація про сайт