Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Рудченко А.Г.

Рудченко Андрій Геннадійович – старший викладач.

У 1993-1998 рр. – навчався на електротехнічному факультеті Національної гірничої академії України, спеціальність «Електропривод». З 1998 до 2010 р. працював асистентом кафедри екології, а з 2010 р. старший викладач.

У 2000-2003 рр. – навчався в аспірантурі при НГУ (денна форма). Тема дисертаційної роботи «Боротьба з обледенінням проводів контактної мережі наземного електротранспорту». Має 5 публікацій, в тому числі 1 деклараційний патент з теми дисертаційної роботи та 9 публікацій й методично-наукових розробок з інших тематик.

З 2003 р. – секретар Методичної комісії з напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», член робочої групи з розробки навчальних планів для підготовки фахівців спеціальності «Екологія та охорона навколишнього середовища».

З 2004 р. – працює секретарем в Приймальній комісії НГУ.

Викладає наступні дисципліни: «Організація управління в екологічній діяльності», «Радіоекологія», «Біометрія», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» та «Основи екології».

Останні публікації

1. Рудченко А.Г., Лапицкий В.Н. Минимизация энергетических затрат индуктора, применяемого для удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта // Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників–2011”. Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2011. – С. 54-58

2. Рудченко А.Г. Тепловой баланс процесса удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта // Збірник наукових праць НГУ – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2012. – №37. – С. 204-209

3. Лапицький В.М., Рудченко А.Г. Пат. UA 56882 Спосіб видалення льоду з проводу контактної мережі електротранспорту та пристрій для його здійснення. Бюл. № 5 від 15.05.2003.

4. Лапицкий В.Н., Рудченко А.Г. Проблемы обледенения проводов контактной сети электротранспорта Науковий вісник НГА України, №6.-2002. С. 91-93.

5. Рудченко А.Г. Моделирование состояния провода контактной сети в переменном электромагнитном поле. Науковий вісник НГУ, 2003, №1, С.90-91

6. Колесник В.Е., Рудченко А.Г. Методичні рекомендації до практикуму з дисципліни «Моделювання і прогнозування стану довкілля» для студентів спеціальності 0708 Екологія Дніпропетровськ, РВК НГУ, 2005. – 28 с.

7. Горова А.І., Риженко С.А., Клімкіна І.І., Вайнер К.П., Рудченко А.Г. Методичні вказівки до виконання практичної роботи на тему: «Дослідження гамма-випромінювання в приміщеннях та на території населених пунктов» з дисциплін «Основи наукових досліджень», «Радіоекологія» та «Радіобіологія» для студентів спеціальності 7.070801 Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 17 с. 

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (0562)461443

© 2006-2019 Інформація про сайт