Національний гірничий університет — відповідність Часу

Лисицкая С.М.

Лисицька Світлана Майорівна

Доцент кафедри екології.

У 1971 році закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського за спеціальністю «хімічна технологія кінофотоматеріалів», присвоєно кваліфікацію інженер хімік-технолог. Період 1971-75 рр. працювала інженером проблемної лабораторії ДХТІ, а 1976-2001 рр. – науковим співробітником НДС відділу хімії та технології природних полімерів. Виконувала обов’язки відповідального виконавця держбюджетних тематик; учасник Виставок досягнень народного господарства СРСР, УРСР. Закінчила державні курси підвищення кваліфікації з питань патентознавства та винахідництва. З 09. 2001 р. по 30.06.2009 р. працювала доцентом кафедри біотехнології УДХТУ. Захистила дисертацію 01.07.2005 р. (диплом ДК №030676) кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16-екологія. 30.10.2008 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри біотехнології. З 2010 р. по теперішній час працює обраною за конкурсом доцентом кафедри екології ДВНЗ «Національний гірничий університет».

Розробила робочі програми та викладає дисципліни: «Біотехнології в екології» для спеціалістів і магістрів та «Хімія з основами біогеохімії» для бакалаврів.

Наукові інтереси: використання біотехнологічних методів відновлення техноземів; оптимізація способів підвищення адаптогенезу рослин шляхом комплексного використання біологічно активних речовин; формування комплексного підходу використання біотехнологій в системі АПК;

Напрями наукової діяльності:

Публікації

Усього опубліковано 115 наукових праць (в тому числі 3 патенти, 3 монографії, які нагороджено грамотами ІІ, ІІІ-го місць у номінації «Монографія» Фонда вчених), 24 науково-методичного характеру).

Основні публікації за останні 5 років

1. Горовая А.И., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В. Экологические аспекты использования субстратных композицій для рекультивации земель, нарушенных горнами работами. Міжнародна конференція «Форум гірняків 20011» 12-15 жовтня 2011. – Дн-ськ, НГУ. – С. 117-121.

2. Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В. Экологическая роль геоматериалов в формировании противоэрозионных травостоїв на промышленных отвалах. Междунар. Научно-практич. конференция «Устойчивое развитие регионов» 19-22 октября 2011.

Керчь КГМТУ - c. 45-46.

3. Алексеенко В.Б., Сопилко Н.Ю., Лисицкая С.М., Пилова К.П. Проблемы обеспечения конкурентоспособности предприятий

жилищно-коммунальных услуг в мегаполисе: Монография – М.: РУДН, 2010. – 160 с.

4. Горовая А.И., Лисицкая С.М. Павличенко А.В. Биотехнологический метод минимизации пестицидного стресса сельскохозяйственных культур. VI Московский междунар. конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» 21-25 марта 2011.- С. 190.

5. Кузнецова О.В., Смотрова Н.Г., Лисицкая С.М. Пилотные исследования в биотехнологии грибов. VI Московский междунар. конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» 21-25 марта 2011. – С. 340-341.

6. Горовая А.И., Скворцова Т.В., Павличенко А.В., Лисицкая С.М. Применение биоиндикационных методов в управлении качеством природных вод. ІІІ Всеукраинский съезд экологов с международным участием «Экология/Ecology» 21-24 сентября 2011. – Винница. – С. 314-317.

7. Gorova A., Klimkina I., Skvorcova T.,Pavluchenko A., Lysytska S. The role of genetic methods in assessing ecological conditions in the technogenic – loaded regions of Ukraine. Збірник наукових праць

XXV. microCAD International Scientsfic Conference Університет Мішкольц, 31 березня-1 квітня 2011.

8. Горовая А.И., ПавличенкоА.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В.Роль экологических практик студентов в формировании кадрового инновационного потенциала. «Инновации в условиях кризиса» Материалы Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей, Москва, 2-4 ноября 2011. – М.: РУДН, 2011. – 203 с.

9. Горовая А.И., ПавличенкоА.В., Лисицкая С.М., Сопилко Н.Ю.Эколого-экономические аспекты управления отходами горнодобывающих предприятий. Сборник статей XII Международной научно-практической конференции«Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности»,

Санкт-Петербург, 8-10 декабря 2011

10. Алексеенко В.Б., Сопилко Н.Ю., Лисицкая С.М. Эколого-экономические проблемы обращения с муниципальными отходами мегаполиса:мировой опыт. Журнал:Вестник РУДН, Инженерные науки, - М.: Изд-во РУДН, 2012, № 1 – С.111-117.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 709,
тел.: (0562)469016,
E-mail: lsvet49@mail.ru

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт