Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кулікова Д.В.

Кулікова Дар’я Володимирівна асистент.

З 1996 по 2001 р. навчалася на геолого-географічному факультеті Дніпропетровського національного університету за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища». Отримала диплом магістра з відзнакою.

З серпня по жовтень 2001 року працювала інженером I категорії кафедри аерології та охорони праці Національної гірничої академії України.

У 2001-2004 р.р. навчалася в аспірантурі за напрямком «21.06.01 – «Екологічна безпека» (денна форма) при Національному гірничому університеті.

З 2001 р. працює асистентом кафедри екології.

Викладає наступні навчальні дисципліни (лекції або практичні (лабораторні) заняття): «Екологічне право», «Соціальна екологія», «Екологічні проблеми енергетики», «Екологічна паспортизація територій і підприємств», «Техноекологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Радіоекологія», «Організація управління в екологічній діяльності», «Нормування антропогенного навантаження на природне середовище» та «Основи екології».

Надрукувала більше 30 наукових робіт та отримала патент на винахід

Публікації

1. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Разработка алгоритма выбора и расчета основных параметров отстойника для очистки сточной воды от взвешенных частиц. // Научно-технический журнал «Энерготехнологии и ресурсосбережение». – 2013. – № 1. – С. 48-56.

2. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Обоснование геометрических параметров усовершенствованного горизонтального отстойника для условий водоотлива действующей шахты. // Збірник наукових праць НГУ. – 2012. – № 39. – С. 229-239.

3. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Определение параметров усовершенствованного отстойника воды для условий водоотлива действующей шахты // Збірник наукових праць НГУ. 2012. – № 37. – С. 281-289.

4. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Моделирование гидравлического режима работы усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды от взвешенных веществ // Науково-технічний журнал «Екологія та промисловість». – 2012. – № 3 – С. 63-68.

5. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Исследование процесса осаждения частиц взвешенных веществ в действующем макете усовершенствованного отстойника шахтных вод // Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». – 2012. – № 10. – С. 132-142.

6. Горова А.І., Колесник В.Є., Кулікова Д.В. Фізичне моделювання процесу осадження завислих речовин в діючому макеті відстійника для очистки шахтних вод // Науковий Вісник НГУ. – 2012. – № 3. – С. 92-98.

7. Колесник В.Є., Кулікова Д.В. Патент на винахід № 98382 України, МПК8 B 01 D 21/02. Пристрій для очистки скидів від завислих речовин. // Заявник та власник патенту ДВНЗ „НГУ”. - Заявл. 08.10.2010; опубл. 10.05.2012, Бюл. № 9. – 6 с.

8. Горова А.І., Колесник В.Є., Кулікова Д.В. Експериментальні дослідження гідравлічного режиму діючого макету відстійника для очистки стічних вод від завислих речовин // Науковий Вісник НГУ. – 2012. – № 2. – С. 98-105.

9. Колесник В.Е., Куликова Д.В. Обоснование основных параметров усовершенствованного отстойника для очистки сточной воды в натурных условиях водоотлива действующей шахты // Матеріали міжнародної конференції «Форум гірників – 2012». – Т.1. – С. 127-137.

10 Куликова Д.В. Исследование процесса выпадения частиц взвеси в действующем макете усовершенствованного отстойника для очистки шахтных вод // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні, екологічні та соціальні проблеми вугільних регіонів СНД». – 2012. – С. 23-27. 

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 701,
тел.: (0562)461443,
E-mail:
kulikova1979@rambler.ru


© 2006-2019 Інформація про сайт