Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Климкина И.И.

Клімкіна Ірина Іванівна

доцент кафедри екології, кандидат біологічних наук, доцент

Клімкіна Ірина Іванівна закінчила у 1993 році біолого-екологічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом „Біологія” спеціалізації „Фізіологія людини та тварин”.

Дисертацію захистила у 2003 р. за спеціальностю 03.00.15 – „генетика” у спеціалізованій вченій раді Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України (м. Києв).

Працює на кафедрі екології НГУ з 2001 р. Перші два роки була асистентом, а після захисту кандидатської дисертації займає посаду доцента. У 2006 р. одержала вчене звання „доцент” по кафедрі екології.

До обрання на посаду доцента за конкурсом, Клімкіна І.І. десять років працювала в Інституті проблем природокористування та екології НАН України у відділі цитоекології. У даному Інституті заочно навчалася в аспірантурі (1995-1998 рр.) за спеціальністю „Екологія та охорона навколишнього середовища”. У 1997-1999 рр. була стипендіатом Президента Національної академії наук України.

Читає лекції з дисциплін: „ Біологія”, „Біогеохімія”, „Основи екологічної токсикології”, „Біомайнінг”.

Науковий інтерес присвячений біотехнологіям у гірництві та навколишнім середовищі.

Попередні наукові інтереси: цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки для біоти (включаючи людину) на техногенно навантажених територіях та пошук і використання ефективних природних адаптогенів для підвищення неспецифічної резистентності живих організмів.

Проекти

“Біотехнології в гірництві – інтеграція новітніх технологій в освітню практику” (01.01.2015 – 31.01.2018) За фінансової підтримки DAAD та у співробітництві між НГУ та ТУ «Фрайберзька гірнича академія» (Німеччина)”. Координатор. http://tu-freiberg.de/fakultaet2/bio/biology-ecology/forschungsprojekte/daad-nmu-dnipropetrovsk

“Англійська для університетів” (2015 – 2017). Проект Британської Ради в Україні; учасник.

Міжнародні наукові та академічні гранти

DAAD грант в рамках програми “Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців” (24.10. – 23.12.2016). Назва проекту: “Молекулярний аналіз бактеріального співтовариства відвалів вугільних шахт”. Методи досліджень: ампліфікація ДНК на основі ПЛР; розподіл ДНК-фрагментів за розміром в агарозному гель-електрофорезі; секвенування варіативного V3-V4 фрагменту ДНК на підставі Illumina Miq-system. Місце проведення досліджень: лабораторія мікробіології навколишнього середовища, ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина).

Гранти Британської Ради в Україні для розвитку партнерства з університетами Великої Британії в рамках Програми з інтернаціоналізації вищої освіти: візити до університету Сюррей (07 – 14.08.2016) та університету Екзетер, Камборнійської гірничої школи (09 – 16.10.2016), Велика Британія.

Грант Варшавського університету в рамках проекту “Інноваційний університет та лідерство. Фаза II: забезпечення якості та інтернаціоналізація” (01 – 30.11.2015), Варшавський університет, Польща.

Грант Міністерства освіти та науки України (01.03. – 30.04.2014) в рамках бюджетної програми 2201250 (наказ № 1114 від 07.08.2013). Методи досліджень: виділення та ампліфікація бактеріальної ДНК; клонування специфічного гену; трансформація експресивного гену у специфічну клітину, секвенування ДНК на підставі аналізу T-RFLP. Місце проведення досліджень: лабораторія мікробіології навколишнього середовища, ТУ “Фрайберзька гірнича академія” (Німеччина).

Грант Кембриджського університету та Фонду відкритого суспільства (15.07. – 15.08.2013). Назва проекту: “Neocarzinostatin-mediated DNA damage and repair in RPE cell lines”; Методи досліджень: Time lapse microscopy on cell lines RPE1-CycB1-Venus-PCNA-mRuby and RPE1-CycA-Venus-PCNA-mRuby. Місце проведення досліджень: лабораторія поділу клітин, Інститут Гьордона, Кембриджський університет (Велика Британія).

Наукове стажування на базі Наукового центру Уральського відділення Російської академії наук (16.08. – 17.09.2010). Методи досліджень: метод ДНК-комет для аналізу рівня пошкоджень ДНК; флуориметричний аналіз активності каспаз апоптозу клітин; ПЛР аналіз „у реальному часі” (RT-qPCR) для оцінки рівня експресії генів у об’єктів до і після впливу опромінення та ін. Місце проведення досліджень: Комі Інститут біології, Лабораторія радіаційної генетики (м. Сиктивкар, РФ).

Міжнародні конференції:

- General Assembly 2017 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (23-28.04.2017);

- General Assembly 2016 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (17-22.04.2016);

- 1er appel a communication colloque international “Hydrogéologie & Géothermie 2014“, , Université 8 mai 1945, Guelma, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (11-12.11 Novembre 2014);

- 2eme séminaire international sur l’industrie minérale et l'environnement (2SIMINE13), Universite Badji Mokhtar, Annaba, Republique Algerienne Democratique et Populaire Algier (19-20.11.2013) ;

- 5th International Scientific Conference “Actual problems of biology, nanotechnology and medicine”, Rostov-on-Don, Russia (03-05.10.2013);

- NATO ASI “Detection of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Agents for the Prevention of Terrorism”, Siena, Italy (26.05.-01.06.2013);

- NATO ARI “Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe“, Varna, Bulgaria (10-18.09.2012);

- Crimean Meeting “Modern Problems of Genetics, Radiobiology, Radioecology, and Evolution”; Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia (09-14.10.2010);

- CRC Session “Environmental Options at the Time of Economic Downturn”; Central European University, Budapest, Hungary (06-14.03.2010);

- NATO ATC “Rapid Diagnosis in Population at Emergency and Risk “RADIPER”; The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics, Krakow, Poland (19-23.10.2009);

- 21st ISEE Conference “Environment, Food and Global Health”; International Society for Environmental Epidemiology, Dublin, Ireland (25-29.08.2009);

- NATO ARW “Ecosystem Services and Human Welfare”; Salve Regina University, Newport, Rhode Island, USA (05-10.07.2009);

- General Assembly 2009 of the European Geosciences Union; Copernicus meeting, Vienna, Austria (19-24.04.2009);

- 3rd Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment “The Environment – a Platform for Health”; Babes-Bolyai University, Cluj-Napoka, Romania (19-22.10.2008);

- NATO ARW “Optimization of disaster forecasting and prevention measures in the context of human and social dynamics”; Ministry of Emergency of Moldova, Chisinau (07-10.04.2008);

- NATO ARW “Simulation and Assessment of Chemical Processes in a Multiphase Environment”, Alushta, Ukraine (01-04.10.2007);

- NATO ARW “Challenge for the Future”; Institute of Genetics and Cytology of National Academy of Science of Belorussia, Minsk, Belorussia (04-09.10.2006).

Публікації

Результати наукових досліджень оприлюднені у більш ніж 60 публікацій, у тому числі:

1. Iryna Klimkina, Viacheslav Fedotov and Hermann Heilmeier (2016). Green technologies in natural and synthetic surfaces use for dumps reclamation // Geophysical Research Abstracts Vol. 18, EGU2016-773, 2016 EGU General Assembly.

2. Ковров О.С., Клімкіна І.І. (2015). Впровадження інноваційних навчальних програм в контексті єдиного освітнього простору // Мат. Всеукр. конф. «Створення системи забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти». – Державний ВНЗ «НГУ, Дніпропетровськ. – 2015. – С. 79-83.

3. Климкина И.И., Федотов В.В. (2014). Новые биологические угрозы и проблемы организации системы биологической безопасности в Украине / Экологические проблемы. Евразийское пространство // Ред. колл.: Садовничий В.А. и др. М.: Издательство Московского университета, 2014. – 624 с. (Серия «Евразийские университеты XXI века»). P. 318-328. ISBN 978-5-19-011008-1.

4. Klimkina I. (2013). Assessment of mutagenic health effects in coal mine workers. Scientific and Practical Journal of Health and Life Sciences, № 4. – P. 77-83.

5. Klimkina I. (2013). Environmental security assessment based on the cytogenetic estimation of mutagenicity and human health in Ukraine. / L.I. Simeonov et al. (eds.), Environmental Security Assessment and Management of Obsolete Pesticides in Southeast Europe, NATO Science for Peace and Security. Springer, Series C: Environmental Security. – Р. 351-364.

6. Klimkina I. (2013). Environmental Susceptibility and Resilience Due To Nuclear Anomalies in the Buccal Cells of Children and Adults From Technogenically – Loaded Regions of Ukraine” / Proceedings of the 3rd International Geography Symposium, Turkey, – GEOMED 2013. – P. 137-142.

7. Gorova A., Lysytska S., Pavlychenko A., Skvortsova T., Klimkina I. (2011). The role of genetic methods in assessing ecological conditions in the technogenic-loaded regions of Ukraine // XXV microCAD International Scientific Conference. – Innovation and TechnologyTransferCentreUniversity of Miskolc,Hungary. – P. 51-55.

8. Gorova A., Pavlitshenko A., Klimkina I., Buchavy Y. (2010). Assessment of the Consequences of Anthropogenic Catastrophes on Ecological-Genetic Environmental Conditions and Human Health // NATO ARW “Achieving Environmental Security: Ecosystem Services and Human Welfare”, P.H. Liotta et al. (Eds.), IOS Press. – P. 153-165.

9. Gorova A., Klimkina I., Skvortsova T., Pavlitshenko A. (2010). Physiologically active humic substances as a factor for decreasing mutagenicity of DNA-damaging physical and chemical agents // Abstracts of 3rd International conference dedicated to N.W. Timofeeff-Ressovsky “Modern problems of genetics, radiobiology, radioecology and evolution”, Dubna. – P.63.

10. Gorova A., Pavlitshenko A. Klimkina I. (2009). Decreasing toxic and mutagenic activity of soils through the application of humic substances // General Assembly 2009 of the European Geosciences Union, Vienna (Austria). – Vol.11. – EGU2009-814-3.

11. Gorova A., Buchavy Y., Klimkina I. (2009). The Cytogenetic Status of Human Organism as a Diagnostic Parameter in a System of Socio-ecological Monitoring // NATO Science Series, I. Apostol et al. (Eds.), “Optimization of disaster forecasting and prevention measures in the context of human and social dynamics”– IOS Press. – P. 216-225.

12. Gorova A., Klimkina I., Buchavy Y. (2009). Methodology for Integral Assessment of Physical Population Health // 21st ISEE Conference “Environment, Food and Global Health”, Dublin, Ireland. – PS3.1.4.

13. Горова А.І., Клімкіна І.І., Павличенко А.В., Грунтова В.Ю., Дибріна Н.В. (2008). Цитогенетична оцінка екологічного стану ґрунтів в районі розташування Придніпровської теплової електростанції // Науково-технічний журнал „Науковий вісник НГУ”. - № 11, 2008. – С. 94-95.

14. Методичні рекомендації (2007). Обстеження та районування території за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об'єктів довкілля з використанням інтегральних цитогенетичних методів оцінки / Горова А.І., Риженко С.А., Скворцова Т.В., Клімкіна І.І., Павличенко А.В., Миронова І.Г. // Наказ Міністерства охорони здоров’я № 116 від 13.03.2007, 25 с.

15. Gorova A. and Klimkina I. (2007). The Methodology of Socio-Ecological Monitoring with the Use of Cytogenetic Methods. 91-102.

16. Gorova A., Skvortsova T., Pavlischenko A., Klimkina I. (2005). Cytogenetic effects of humic substances and their use for remediation of polluted environments // (I.V.Perminova et al. (eds.) Use of humic substances to remediate polluted environments: from theory and practice, Springer. – P. 311-328.

17. Горовая А.И., Климкина И.И. (2002). Использование цитогенетического тестирования для оценки экологической ситуации и эффективности оздоровления детей и взрослых природными адаптогенами // Цитология и генетика. - №5. – С. 21-25.

© 2006-2018 Інформація про сайт