Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Федотов В.В.Федотов Вячеслав Вікторович

Закінчив у 1992 році біологічний факультет Дніпропетровського державного університету за фахом «Біологія» спеціалізації «Зоологія».

З 1992 р. працював інженером та навчався в заочній аспірантурі (1993-1997) за спеціальністю «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів» в Інституті проблем природокористування та екології НАН України.

У 1999 р. прийнятий на посаду асистента кафедри екології Державного ВНЗ «Національний гірничий університет».

Викладає дисципліни: «Біологія», «Загальна екологія та неоекологія», «Ландшафтна екологія», «Заповідна справа», «Екологічна експертиза», «Екологічний аудит». Проводить літню навчальну загально-екологічну практику для студентів-екологів 1 курсу.

Основні напрямками наукової діяльності - раціональне використання біологічних ресурсів, біологічна рекультивація порушених земель, екологічна паспортизація територій.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 701,

тел.: (0562)469943, vaclavdnepr@i.ua

Публікації:

1. Колесник В.Е., Федотов В.В., Бучавый Ю.В. Обобщенный алгоритм диверсификации технологий обращения с породными отвалами угольных шахт // Науковий вісник НГУ – 2012 .– № 4. – С. 138-142.

2. Федотов В.В., Бучавий Ю.В., Павличенко А.В. Вдосконалення системи екологічної паспортизації породних відвалів вугільних шахт // Форум гірників – 2012: матеріали міжнар. конф., 3-6 жовтня 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т. 1. – С. 137-141.

3. Горова А.І., Павличенко А.В., Федотов В.В., Бучавый Ю.В. Електронна паспортизація породних відвалів // Матеріали міждународної науково-практичної конференции «Рекультивація складних техноекосистем: ноосферній аспект» (Дніпропетровськ, ДДАУ, 29-30 травня 2012) – Д.: ДДАУ, 2012. – С.78-80.

4. Борисовская Е.А., Федотов В.В. Использование природных и синтетических материалов в качестве компонентов искусственных почвенных субстратов (обзор) // Науковий вісник НГУ – 2011.– №1. – С.84-88.

5. Горовая А.И., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В. Экологические аспекты использования субстратных композиций для рекультивации земель, нарушенных горными работами // Форум гірників – 2011: матеріали міжнар. конф., 12-15 жовтня 2011 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 117-121.

6. Горовая А.И., Федотов В.В., Павличенко А.В., Лисицкая С.М. Особенности использования геосинтетических материалов для восстановления урболандшафтов // Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції «Рослини та урбанізація» (Дніпропетровськ, ДДАУ, 29-30 листопада 2011 р.) – Д.: ТОВ ТВГ «Куніца», 2011. – С. 24-26.

7. Горовая А.И., Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В. Роль экологических практик студентов в формировании кадрового инновационного потенциала // Материалы международной научной конференции к 50-летию инженерного факультета РУДН (Москва, 2-4 ноября 2011) – Москва: РУДН, 2011. – С. 69-75.

8. Павличенко А.В., Лисицкая С.М., Федотов В.В. Экологическая роль геоматериалов в формировании противоэрозионных травостоев на промышленных отвалах // Материалы международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие регионов» (Керчь, 19-22 октября 2011) – Керчь, 2011. – С. 45-46.

9. Бескровний В.И., Федотов В.В. К вопросу о перспективах получения природного газа из угольных, сланцевых и газогидратных месторождений // Форум гірників – 2010: матеріали міжнар. конф., 21-23 жовтня 2010 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 210-213.

10. Бескровний В.И., Федотов В.В., Ковров А.С. Зарубежный опыт снижения эмиссии СО2 при разработке газовых месторождений путем его захоронения в недрах // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 3. – С. 95-97. 

© 2006-2018 Інформація про сайт