Національний гірничий університет — відповідність Часу

Богданов В.К.

Богданов Володимир Костянтинович, доцент кафедри екології, кандидат медичних наук.

Закінчив Дніпропетровський державний медичний інститут в 1974 році за спеціальністю "лікувальна справа", в 1980 році отримав атестат про закінчення клінічної ординатури на кафедрі дерматовенерології ДМІ де і визначився з основним науковим напрямком, за яким працює і сьогодні "Сорбенти геологічного походження (мінерали) та їх застосування в медицині".

В 1993 році по закінченню аспірантури в Київському державному медичному університеті ім. академіка О.Богомольця (кафедра шкірних та венеричних хвороб з курсом СНіД) захистив кандидатську дисертацію на тему "Застосування ентеросорбентів для лікування псоріатичної хвороби з асоціативними захворюваннями печінки та нирок". В цьому ж році зареєстрував винахід "Ефективна терапія алюмосилікатами у хворих на псоріаз" та три раціоналізаторські пропозиції за цим напрямком.

Працював асистентом кафедри дерматовенерології Української стоматологічної академії (м. Полтава) та доцентом кафедри мікробіології за курсом шкірних та венеричних хвороб, доцентом кафедри теорії та практики лікувально-діагностичного процесу біологічного та медичного факультетів Дніпропетровського національного університету.

Автор 96 наукових праць та 15 методичних посібників, громадський діяч – член Правління Асоціації Лікарів України понад 15 років та є віцепрезидентом Лікарської асоціації Дніпропетровщини, розробник стратегії реформування системи охорони здоров'я, поданої від громадських медичних організацій до Парламенту та Уряду.

Основні фахові дисципліни: Екологія людини, Екологія та здоров'я, Екологічні проблеми медицини, Природоохоронне інспектування.

Науковий напрямок: дослідження іонообмінних властивостей кремнезему та сорбентів виготовлених на його основі, бентонітових глин та каоліну з метою можливості їх використання в медицині як ентеро- та екзосорбентів.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 704,  
тел.: (0562)469016      

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт