Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Вже традиційно на кафедрі екології відбулася робота секції №10 «Екологічні проблеми навантажених регіонів» ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «МОЛОДЬ: НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ».

Для участі у конференції було подано понад 30 тез доповідей спрямованих на вирішення екологічних проблем Дніпропетровської області та України в цілому. Під час роботи секції було заслухано 14 доповідей.

Традиційно, активну участь в роботі секції приймають студенти ВНЗ I-II рівнів акредитації. Студенти технікумів та коледжів міст Дніпродзержинська, Павлограду та Дніпропетровська представили доповіді, які стосувалися проблем забруднення ґрунтів, атмосферного повітря та водних об'єктів викидами промислових підприємств та автотранспорту. Під час конференції 10 магістрів-екологів мали можливість апробувати результати наукових досліджень, отриманих при виконанні магістерських робіт.
Участь студентів у конференції надала їм можливість адаптуватися до публічних виступів та використати зауваження, які виникли під час обговорення доповідей для вдосконалення подальших досліджень та підвищення якості дипломних робіт.

© 2006-2019 Інформація про сайт