Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

4 грудня на кафедрі екології відбулася робота секції «Екологічні проблеми регіону»

Першої Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Молодь: наука та інновації". Під час конференції було заслухано 15 доповідей студентів, аспірантів та молодих вчених, спрямованих на вирішення актуальних екологічних проблем Дніпропетровської області.

В роботі конференції взяли участь студенти, аспіранти та молоді вчені кафедри екології ДВНЗ «НГУ», кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпродзержинського державного технічного університету, кафедри експлуатації гідромеліоративних систем та технології будівництва Дніпропетровського державного аграрного університетукафедри екології та охорони навколишнього середовища Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, а також представники ТОВ «Центр радіоекологічного моніторингу».

© 2006-2018 Інформація про сайт