Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Навчання на кафедрі екології НГУ

Напрям підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" є міждисциплінарним і базується на фундаментальних основах різних наук: технічного, хімічного, біологічного, сільськогосподарського, географічного та іншого спрямування.

Сучасна екологічна освіта в університеті засновується на принципах партнерства з іншими кафедрами та факультетами університету, провідними науково-дослідними та освітніми установами України та зарубіжжя. Саме тому екологічна освіта на кафедрі екології забезпечується потужним науково-педагогічним потенціалом світового рівня.

Під час навчання, майбутні фахівці здобувають професійні навички та функції, вивчаючи складові компоненти природних та техногенних ландшафтів, вплив на стан об’єктів навколишнього середовища процесів видобутку та збагачення мінеральної сировини, атмосферні та біосферні процеси, що впливають на розповсюдження забруднюючих речовин, медико-біологічні аспекти впливу забруднювачів на здоров’я населення, а також різноманітні методи збереження та оздоровлення деградованих компонентів довкілля.

Навчальні матеріали до дисциплін
 • Навчальний план підготовки                                                            План навчального процесу
 • Навчальні аудиторії, лабораторії та філії кафедри                             Розклад викладачів
 • Навчально-виробнича практика                                                       Розклад консультацій
 • Студентська наука                                               
  Анотації дисциплін:                 Література:                  Плани підготовки:
 • Бакалавр                                  Бакалавр                           Бакалавр
 • Спеціаліст                                Спеціаліст                         Спеціаліст
 • Магістр                                     Магістр                              Магістр
 • Дипломування: Графік захисту дипломних робіт      Теми дипломних робіт 

  Іспит ККР Бакалавр: Програма Бакалавр  Критерії оцінки

  Інформація із закону України про вищу осіту та статуту НГУ:

 • Основні положення закону
 • Накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
 • Правила проживання в гуртожитку
 • Правила внутрішнього розпорядку
 • Інструктаж всупний
 • Наказ про заборону тютюнокуріння в навчальних закладах і установах Міністерства освіти і науки України
 • Права та обов'язки куратора
 • Права та обов'язки старости групи
 • Права та обов'язки студента
 • © 2006-2019 Інформація про сайт