Національний гірничий університет — відповідність Часу

Кафедра екології підтримує зв'язки з науково-дослідними, академічними інститутами та навчальними закладами не тільки України, але й зарубіжжя. Її розробки допомагають фахівцям навчальних закладів та органів управління розв'язувати складні питання покращення якості довкілля.

З 2004 р. кафедра співпрацює з науково-інженерним центром "Екологія-ГЕОС" українського відділення міжнародного центру наукової культури "Всесвітня лабораторія" і виконує наукову роботу з переробки відходів вуглезбагачування".

Кафедра співпрацює з Інститутом гірничої справи Далекосхідного відділення РАН у сфері освітньої та науково-дослідницької діяльності. Спільні дослідження із закордонним партнером спрямовані на вивчення особливостей негативного впливу різних технологічних процесів освоєння мінеральної сировини на стан компонентів навколишнього середовища, біологічні системи, а також здоров'я населення. Особлива увага у спільних дослідженнях приділяється розробці методів відновлення компонентів екологічних систем, пошкоджених діяльністю гірничодобувних підприємств.

Створена Міжнародна лабораторія "Освіта для сталого розвитку", на базі якої видаються листівки, брошури з питань здоров’я соціоекосистем та проводиться тестування екологічної свідомості студентів та співробітників.

В рамках угоди про співпрацю між НГУ та Інститутом біології (м. Сиктивкар, Республіка Комі, науковий центр Уральського відділу РАН), проведено наукове стажування доцента Клімкіної І.І. та асп. Дибріної Н.В. для вивчення нових екологічних методів дослідження.


Перелік міжнародних організацій та установ – партнерів кафедри екології

№ п/п

Назва організації

Вид співпраці

Відповідальний

НГУ

партнерська організація

1

Венгерська фірма KFT FENIKS-FG

Протокол намірів про співпрацю

Проф. Горова А.І.

Мечкань Ф.А.

2

Pannon university Georgikon faculty of agricultural science at Keszthey department of plant sciences and biotechnology

Протокол намірів про співпрацю

Проф. Горова А.І., доц. Скворцова Т.В.

Проф. И. Шадо

3

Інститут гірничої справи Далекосхідне відділення РАН

Договір про співпрацю

Проф. Горова А.І.

Проф. Крупська Л.Т.

4

Інститут біології Комі НЦ УрО Російської Академії Наук

Договір про співпрацю

Доц. Клімкіна І.І.

Проф. Москальов О.О.

5

Бранденбурзький технічний університет

Щорічна сумісна літня школа в рамках міжнародного освітнього курсу «Екологічний та ресурсний менеджмент».

Ас. Ковров О.С.,

Доц. Клімкіна І.І.

Проф., д-р інж., Міхаель Шмідт

Проф., д-р, Ганс-Юрген Фойгт

Проф., д-р юр., Айке Альбрехт PhD, Дмитро Палєхов

6

Міжнародна лабораторія "Освіта для сталого розвитку"

Протокол намірів про співпрацю

Проф. Горова А.І.

Проф. Гербильський Л.В.

У поточному році співробітники кафедри були відряджені за кордон:

- 21-25.03.2011 р. Доц. Лисицька С.М. прийняла участь у VI Московському міжнародному конгресі "Биотехнология: состояние и перспективы развития" (м. Москва, , Російська федерація);

- 9-16.04.2011 р. ас. Ковров О.С. прийняв участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта. Інновації. Кар’єра", яка проходила в філії Державного освітнього закладу вищої професіональної освіти "Кузбаський державний технічний університет", (м. Междуреченськ, Російська федерація);

- 22-28.05.2011 р. доц. Павличенко А.В., асп. Дибріна Н.В. і Мандрикевіч О.В. пройшли наукове стажування у Медичному радіобіологічному науковому центрі РАМН (м. Обнінськ, Російська федерація).

Студенти-екологи мають можливість проходити наукове стажування у Міжнародних літніх школах, які щорічно проводяться на базі Національного гірничого університету спільно із спеціалістами Бранденбурзького технічного університету за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Під час стажування студенти обговорюють актуальні питання комплексного планування з охорони довкілля, сталого розвитку регіонів, управління охороною довкілля та адаптації до кліматичних змін.

З 16 до 20 січня 2012 р. на кафедрі екології НГУ перебувала заслужений еколог Російської Федерації, доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії Інституту гірничої справи Далекосхідного відділення Російської академії наук Крупська Л.Т.

Студентка Лісна Я.О. пройшла місячне навчання у AGH University of Science and Technology за програмою «Unesco chair for science technology and engineering education», з 16.11.11 по 16.12.11 р. (м. Краків, Польща).

Команда Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» у складі аспіранта Коваленко А.А. та студентів-екологів Семерич К.В. та Цуркан А.О. взяла участь у роботі Міжнародної молодіжної наукової школи «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології», яка проходила на базі Медичного радіобіологічного наукового центру з 21 по 26 травня 2012 р. у м. Обнінськ. В роботі школи прийняли участь більше 100 молодих студентів, аспірантів, вчених з Російської Федерації, України, Білорусі, Англії, Канади та інших країн. Для учасників школи були прочитані лекції відомих науковців з провідних наукових центрів Росії, України, Білорусії, Канади, Англії та Америки стосовно впливу іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на живі організми та розробки реабілітаційних заходів. Після завершення заходу, учасники разом з незабутніми враженнями отримали Сертифікати учасника Міжнародної молодіжної наукової школи «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології».

З 1 березня по 31 травня 2012 р. студент-еколог Височин Л.В. (гр. ГЕ-08-1), а з 1 червня по 31 липня 2012 р. аспіранти кафедри екології Дибріна Н.В. та Мандрікевич О.В. пройшли навчання у Есслінгенському університеті прикладних наук (Німеччина) на кафедрі біотехнології. Навчання здійснювалось за кошти державного бюджету (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України N 991 від 25 серпня 2011 р).

З 10 по 18 вересня 2012 р. доц. Клімкіна І.І. приймала участь у роботі НАТО Інституту «Наука заради миру та безпеки», який проводив тренінг-курси «Оцінка безпеки для довкілля та організація поводження зі старими пестицидами у Південно-Східній Європі» на базі Інституту космічних досліджень та технологій Болгарської академії наук (Софія, Болгарія).

Співробітники кафедри прийняли участь у наступних конференціях:

1. Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Инновации в условиях кризиса» (2-4 ноября 2011, Москва);

2. Двенадцатой Международной научно-практической конференции "Фундаментальные и прикладные исследования, разработка и применение высоких технологий в промышленности" (8-10 декабря 2011 г. Санкт-Петербург, Россия);

3. ІІІ Международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов «Инновации в создании и управлении бизнесом» (Москва, 4-6 сентября 2012 г.).

Аспірантка кафедри екології Коваленко А.А. отримала грант на участь у ХІІІ Міжнародній молодіжній науковій школі «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології», яка проходила на базі Медичного радіобіологічного наукового центру з 27 по 31 травня 2013 р. у м. Обнінськ. В роботі школи прийняли участь понад 100 молодих студентів, аспірантів та вчених з Росії, України, Білорусії, Японії, Канади та інших країн. Для учасників школи були прочитані лекції відомих науковців з провідних наукових центрів Росії, України, Білорусії, Канади, Англії та Америки стосовно впливу іонізуючого та неіонізуючого випромінювання на живі організми та розробки реабілітаційних заходів. Під час роботи школи було презентовано наукові та навчально-методичні здобутки науковців ДВНЗ «Національний гірничий університет» та кафедри екології. Встановлені ділові контакти дозволять в подальшому плідно співпрацювати з провідними установами Росії та Білорусії. Після завершення школи, було отримано Сертифікат учасника Міжнародної молодіжної наукової школи «Проблеми фундаментальної та прикладної радіобіології».

Доц. Борисовська О.О. та студентка магістр Волкова В.А. прийняли участь у міжнародному проекті за програмою ЄС «Молодь в дії» за тематичним спрямуванням «Охорона навколишнього середовища – прямий обов’язок», який проходив у Краківській гірничо-металургійній академії з 22 по 30 квітня 2013 р.

Відповідно до рішення Конкурсної комісії (Наказ Міністерства освіти і науки України № 863 від 27.06.2013 р. «Щодо направлення на навчання та стажування у провідні закордонні вищі навчальні заклади») доц. Ковров О.С. рекомендований на стажування у Аахенському технічному університеті, а доц. Клімкіна І.І. у Технічному університеті «Фрайберзька гірнича академія».

Доц. Ковров О.С. отримав грант DAAD на проведення наукових досліджень в Рейн-Вестфальському технічному університеті м. Аахена протягом 1 місяця (з 01.11.13 р. до 01.12.13 р.). Тематика досліджень пов’язана з моделюванням геотехнічних процесів в складноструктурних масивах природних схилів та техногенних укосів, комплексною оцінкою стійкості укосів за умов впливу екзогенних чинників, прогнозом зсувонебезпечних ситуацій. Під час стажування заплановано презентувати наукові та навчально-методичні здобутки Державного ВНЗ «НГУ», встановити нові ділові контакти і обговорювати можливості співробітництва у сфері наукових досліджень та академічних програм мобільності для студентів, аспірантів та викладачів НГУ.  

© 2006-2017 НГУ Інформація про сайт