Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Деменко О.В.Деменко Ольга Володимирівна – асистент.

В 2001 році закінчила Національний гірничий університет за спеціальністю «Екологія та охорона навколишнього середовища» з відзнакою. Восени того ж року була зарахована до аспірантури за фахом 21.06.01. – „Екологічна безпека”, яку закінчила в 2007 році.

На даний час працює асистентом кафедри екології. Розробила та викладає такі дисципліни, як «Основи екології» та «Рекультивація земель». Проводить лабораторні роботи з дисциплін «Біоіндикація» та «Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища», а також практичні роботи з дисциплін «Екологічна та техногенна безпека», «Транпортна екологія», «Екологічна безпека».

З 2011р. виконує обов’язки нормоконтролера кафедри.

Наукові інтереси – екологічна безпека при роботі підприємств з утилізації свинцевих акумуляторів та моніторинг навколишнього середовища.

Публікації

1. Долгова Т.І., Деменко О.В. Деградация почвенного покрова под воздействием факторов, инициируемых горнодобывающими предприятиями. // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 1. – С. 82-86.

2. Деменко О.В. Необхідність розробки системи моніторингу атмосферного повітря для техногенно навантажених районів міста. //Науковий вісник НГУ. – 2007. – №7.- С.82-85.

3. Долгова Т.І., Деменко О.В. Санитарно-гигиеническая опасность техногенной нагрузки на районы с выраженной концентрацией промышленых объектов // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 2. – С. 77-80.

4. Долгова Т.І., Деменко О.В. Фитосанитарные последствия трансформации почв горнодобывающими предприятиями // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 7. – С. 75-79.

5. Долгова Т.И., Деменко О.В., Лаврик М.О. Отличие почвенного мониторинга районов с высоким уровнем техногенной нагрузки от стандартных аналогов. / Труди IV Міжнародної науково-практичної конф. „Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів” – Дніпропетровськ, 2007, С. 221-222.

6. Деменко О.В., Лаврик М. Специфика почвенного мониторинга в районах с высоким уровнем техногенной загрузки. / Сборник трудов симпозиума 19-21 сентября 2007г. Киев-Одесса, Украина-Москва- Санкт-Петербург, Россия

7. Деменко О.В. Екологічна небезпека підприємств по утилізації відпрацьованих свинцевих акумуляторів / Матеріали Міжнародної науково-практичної конф.«Екологічні проблеми техногенно навантажених регіонів», присвяченої 10-річчю кафедри екології.− Д.: НГУ, 2008. −. С.54

8. Долгова Т.И., Деменко О.В., Кошка Д.А. Системный поход к решению проблем почвенного мониторинга. / Труды Всеукраинской научной конференции «Мониторинг природных и техногенных средств». Симферополь, ДИАЙПИ, 2008г, с.118-122

9. Деменко О.В.Можливість використання системи моніторингу атмосферного повітря для техногенно-навантажених районів міста// Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Охорона навколишнього середовища промислових регіонів як умова сталого розвитку україни" -м. Запоріжжя, 2010 р.

10. Лапицкий В.Н., Геращенко С.В., Деменко О.В. Ресурсный потенциал твердых бытовых отходов в Украине./ Труды ХХ Юбилейной международной научно-практической конференции "Казантип-Эко-2012" - Щелкино, АР Крым, 2012г.

Контакти: пр. К.Маркса 19, корп. 10, кімн. 709,

тел.: (0562) 7446193,

E-mail: olgademenko@ukr.net

© 2006-2019 Інформація про сайт