Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Захист дипломних робот магістрів та спеціалістів.

З 20 по 29 січня 2014 р. на кафедрі екології відбувся захист дипломних робіт 41 спеціаліста та 4 магістрів за спеціальністю 7.8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища».

Тематики дипломних робіт, виконаних у поточному році, спрямована на вирішення актуальних екологічних проблем міста Дніпропетровська, Дніпропетровської області та інших областей України.

Пріоритетним напрямком дипломних робіт було підвищення рівня екологічної безпеки підприємств вуглевидобувної та металургійної галузі, вдосконалення природоохоронної діяльності промислових підприємств, а саме системи очистки газопилових викидів та стічних вод на гірничопромислових підприємствах, створення ефективної системи контролю стану навколишнього середовища на територіях з різним рівнем техногенного навантаження, а також розробка заходів з підвищення рівнів екологічної безпеки промислових виробництв.

В результаті виконання дипломних робіт магістрами була обґрунтована можливість використання високочутливих та інформативних цитогенетичних методів дослідження стану навколишнього середовища, заходи зменшення екологічної небезпеки забруднення атмосферного повітря тепловими електростанціями, автозаправними комплексами та іншими промисловими підприємствами.

В більшості дипломних робіт спеціалістів виконано аналіз ефективності роботи існуючих систем очистки газопилових викидів та стічних вод. З урахуванням сучасних технологій очистки газопилових викидів та стічних вод обґрунтовані рекомендації з вдосконалення існуючих природоохоронних систем на промислових підприємствах різних галузей.

© 2006-2018 Інформація про сайт