Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

16 січня 2014 р. на кафедрі екології під час роботи наукового семінару за спеціальністю 21.06.01 – «Екологічна безпека» була заслухана доповідь дисертаційної роботи асистента кафедри екології ДВНЗ «Донецький державний технічний університет» Бокія Олександра Борисовича на тему «Підвищення екобезпеки шахтних природно-промислових систем скороченням емісії метану з пластів, що інтенсивно розробляються» (науковий керівник – д.т.н., професор ДонНТУ Костенко В.К.). Дисертаційна робота Бокія О.Б. рекомендована до подальшого захисту у спеціалізованій раді.

© 2006-2019 Інформація про сайт