Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

З 30 жовтня по 1 грудня 2013 р. доцент кафедри екології Ковров О.С. пройшов наукове стажування на кафедрі гідрогеології та інженерної геології Рейн-Вестфальського технічного університету (м. Аахен, Німеччина) за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Тематика стажування була пов’язана з геомеханічною та гідрогеологічною оцінкою стійкості природних схилів та техногенних укосів з урахуванням ймовірностної структури ґрунтового масиву для прогнозу зсувів. Проблема зсувів набуває актуальності через низку екологічних та соціо-економічних наслідків в регіонах з техногенним навантаженням. Доц. Ковров О.С. опанував нову програму інженерного аналізу GGU-Stability для оцінки стійкості схилів та прогнозу зсувонебезпечних ситуацій. Це дозволило виконати комп’ютерне моделювання гідрогеологічного режиму схилів греблі Дніпродзержинської ГЕС та оцінити гідрогеомеханічні процеси, що мають місце в тілі греблі. Результатом роботи очікується спільна публікація англійською мовою в науковому виданні з високим імпакт-фактором.

Подальше співробітництво з спеціалістами кафедри гідрогеології та інженерної геології передбачено в рамках підписаного меморандуму взаємопорозуміння з Рейн-Вестфальським технічним університетом, який передбачає розширені можливості співробітництва у сфері наукових досліджень та академічних програм мобільності для студентів, аспірантів та викладачів НГУ. 

Презентація про стажування в Рейн-Вестфальському технічному університеті

© 2006-2018 Інформація про сайт