Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукова весна 201329 березня 2013 р. на кафедрі екології відбулася робота секції "Екологічні проблеми регіону" науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих учених України "Наукова весна - 2013".

Під час роботи секції «Екологічні проблеми регіону» було заслухано 31 доповідь студентів, аспірантів та молодих вчених.

Тертій рік поспіль, активну участь у роботі секції приймають студенти ВНЗ I-II рівнів акредитації, переможці обласної науково-практичної конференції Екохім-2013. Студенти технікумів та коледжів міст Дніпродзержинська, Новомосковська та Дніпропетровська представили 11 доповідей, які спрямовані на вирішення екологічних проблем пов'язаних з промисловим забрудненням ґрунтів, атмосферного повітря та водних об'єктів.

Під час конференції 10 магістрів та 7 спеціалістів-екологів мали можливість апробувати результати наукових досліджень, отриманих при виконанні дипломних робіт.

Роботи представлені на конференції виконані на високому рівні та містили комплекс технічних рішень, впровадження яких дозволить вирішити екологічні проблеми промислових регіонів України.

Участь студентів у конференції надала їм можливість адаптуватися до публічних виступів та використати зауваження, які виникли під час обговорення доповідей, для вдосконалення подальших досліджень та підвищення якості дипломних робіт. 

Навчальний рік:
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012

© 2006-2018 Інформація про сайт