Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВІТАЄМО!

ЮРЧЕНКО Аннеті Анатоліївні присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 26.09.2012 № 1048 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року)

Навчальний рік:
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012

© 2006-2019 Інформація про сайт