Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВІТАЄМО!

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 2117л від 01.06.2012 "Про результати ліцензування, акредитації та атестації" (Протокол №96) напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» і спеціальність 7.8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» визнано акредитованими. ДВНЗ «Національний гірничий університет» дозволено здійснювати освітню діяльність з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» з ліцензованим обсягом 75 осіб денної, 75 осіб заочної та 15 осіб вечірньої форми навчання; ОКР «спеціаліст» зі спеціальності 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» – з ліцензованим обсягом 65 осіб денної, 65 осіб заочної та 10 осіб вечірньої форми навчання; ОКР «магістр» зі спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» - з ліцензованим обсягом 10 осіб денної, 10 осіб заочної 5 осіб вечірньої форми навчання.

Навчальний рік:
2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012

© 2006-2019 Інформація про сайт