Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
 

ОСНОВНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ Є:

- Розробка фізіологічно активних нано-препаратів природного походження для екології, сільського господарства, медицини тощо;

- Розробка біотехнологічних методів утилізації органічної фракції промислових, сільськогосподарських та побутових відходів;

- Розробка біотехнологічних методів очищення стічних вод;

- Розробка методів біотехнологічного відновлення родючості ґрунтів на постіндустріальних територіях;

- Розробка біотехнологічних методів отримання екологічно-чистих продуктів харчування на техногено-забруднених територіях;

- Розробка високочутливих методів оцінки якості об'єктів навколишнього середовища з використанням біомаркерів та біотестів.

© 2006-2019 Інформація про сайт