Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ ВИКОНАНИХ НА БАЗІ ЛАБОРАТОРІЇ

- ГФ–169 «Екологічна безпека у гірничо-металургійному комплексі як основа сталого еколого-економічного та соціального розвитку України»;

- ГФ-177 «Розробка заходів реабілітації та поліпшення стану довкілля;»

- ОБ-25 «Цитогенетична оцінка ефективності заходів, спрямованих на зниження та запобігання еколого-генетичних наслідків дії підвищеного опромінення на території м. Жовті Води»;

- ГП–304 «Розробка засобів застосування біогенних ресурсів для зменшення негативного впливу гірництва на соціоекосистеми»;

- ГП–349 «Обґрунтування використання природних адаптогенів для реабілітації довкілля та людини, ушкоджених діяльністю гірництва»;

- ГП-425 – «Розробка методології комплексної еколого-соціальної оцінки та зменшення радіаційної небезпеки об’єктів уранової промисловості м. Дніпродзержинськ»;

- 010304 – «Експрес-діагностування території (об'єкти зберігання та утилізації СКД) ДП НПО "ПХЗ" за ступенем впливу антропогенних чинників на стан об’єктів довкілля та здоров’я людини з використанням цитогенетичних і біофізичних методів»;

- 010306 – «Оцінка стану об'єктів навколишнього середовища на території с. Любимівка Дніпропетровської області з використанням цитогенетичних та фізичних методів»;

- 010307 «Проведення наукових досліджень у Ленінському та Красногвардійському районах м. Дніпропетровськ з метою оцінки ступеня забруднення води, повітря, ґрунтів та впливу на навколишнє середовище великих промислових підприємств»;

- 010308 – «Екологічне обґрунтування режиму скиду шахтних вод з прудів накопичувачів в р. Самара (на прикладі прудів-накопичувачів балок Косьміна та Свидовок)».

© 2006-2019 Інформація про сайт