Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Лабораторія "Екобіотехнології" створена на кафедрі екології у 2004 р.

Діяльність лабораторії спрямована на розробку та впровадження біотехнологічних методів для вирішення екологічних проблем промислових підприємств та відновлення постіндустріальних територій.

У лабораторії "Екобіотехнології" студенти, аспіранти та співробітники кафедри виконують дослідження екологічного стану території з різним рівнем техногенного навантаження з використанням цитогенетичних методів біоіндикації. В останні роки в лабораторії розробляються біотехнологічні методи захисту та покращення стану об'єктів навколишнього середовища на територіях з різним рівнем техногенного навантаження.

Діяльність лабораторії спрямована на вирішення основних положень "Постанови КМ України від 28 жовтня 2009 р. № 1231 Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 рр.

У лабораторії виконується більшість наукових досліджень аспірантів та здобувачів кафедри, а також студентів-екологів, членів «Студентського наукового екологічного центру ім. проф. В.А. Долинського».  

Місце розташування Лабораторії, контакти:

Лабораторія "Екобіотехнологій" розміщена у 10 навчальному корпусі ДВНЗ «НГУ», кімн. 705. Тел. +38 (056) 373-08-14, e-mail: kafedra_ecology@ukr.net

  • Напрями діяльності лабораторії
  • Фундаментальні та прикладні науково-дослідні роботи
  • Міжнародні та вітчизняні гранти й проекти
  • Матеріально-технічна база
  • © 2006-2019 Інформація про сайт