Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра веде підготовку фахівців за двома спеціальностями:

Галузь знань - 10 "Природничі науки", спеціальність 101 – "Екологія"

Галузь знань 18 "Виробництво та технології"Спеціальність – 183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Кваліфікація фахівців:  Еколог, Інженер з природоокристування, Викладач ВНЗ.

Форми навчання: денна, заочна, вечірня

Термін навчання: бакалавр – 4 роки; магістр - 1,5 роки. 

Випускники коледжів та технікумів (освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст"УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ можуть вступати на навчання на спеціальності "Екологія" та "Технології захисту навколишнього середовища" за скороченим терміном – 3 роки.

Об'єкт діяльності фахівців – захист довкілля з його природними та антропогенними системами (біосфера, антропосфера, соціосфера); охорона і раціональне використання природних ресурсів, екологічно безпечна діяльність.

Адреса кафедри: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 10, 7-й поверх; 
тел.: (056) 756-00-16


  • Історія кафедри
  • Кафедра сьогодні
  • Контакти
  • Галерея
  • © 2006-2019 Інформація про сайт