НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ:

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2007 ГОД

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2008 ГОД

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2009 ГОД

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2010 ГОД

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2011 ГОД

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2012 ГОД

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ В РЕПОЗИТАРИИ УНІВЕРСИТЕТА:

Методические рекомндации:

Горова А.І. Біологія: Метод. рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни студентами напряму підготовки 6.040106: Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. Ч. 2/ А.І.Горова, І.І.Клімкіна, В.В.Федотов.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Біотехнології в екології. Метод. рекомендації до самостійної роботи студ. спец. 7(8). 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища/ А.І.Горова, С.М.Лисицька, А.В.Павличенко, Т.В.Скворцова.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Борисовська О.О. Екологічна безпека: Методичні рекомендації до виконання розрахункової практичної роботи студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ О.О.Борисовська, С.М.Лисицька, О.В.Деменко.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення та виконання індивідуальних завдань з дисц. для студ. усіх напрямів підготовки/ А.І.Горова, В.К.Богданов, А.В.Павличенко, С.М.Лисицька.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Моделювання екологічних систем і процесів. Метод рекомендації до виконання практикуму студ. спец. 7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища/ А.І.Горова, В.Є.Колесник, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2012.

Очистка газопилових викидів. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт студентами напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ О.С.Ковров, Ю.В.Бучавий.- Д.: НГУ, 2013

Транспортна екологія. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисц. та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)/ А.В.Павличенко, С.М.Лисицька, О.О.Борисовська, О.В.Деменко.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Хімія з основами біогеохімії. Методично-інформаційні матеріали до самостійного вивчення дисципліни та виконання індивідуальних завдань для студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористуванн/ А.І.Горова, С.М.Лисицька, А.В.Павличенко, І.І.Клімкіна.- Дніпропетровськ: НГУ, 2012.

Грунтознавство. Метод рекомендації до виконання курсової роботи з дисц. студ. напряму підготовки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування/ Т.І.Долгова, І.Г.Миронова.- Д.: НГУ, 2012.

© 2006-2019 Інформація про сайт